Akademik_CV

1. Adı Soyadı             : Elvin Doğutepe

2. Doğum Tarihi       : 13.09.1980

3. Unvanı                   : Dr. Öğr. Üyesi

4. Öğrenim Durumu : Doktora

5. Çalıştığı Kurum    : Başkent Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 2003
Y. Lisans Deneysel Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 2006
Doktora Deneysel Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 2010

5. Akademik Unvanlar:

      Yardımcı Doçentlik Tarihi   : 2013 (KKTC)

      Doçentlik Tarihi                   : 2015 (KKTC)      

      Profesörlük Tarihi                :

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

Aldığı Atıf sayısı: 102

H-endeksi: 6

(Google Akademik: 29.08.2019)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Öztoprak,H., Toycan, M., Alp, Y.K., Arıkan, O., Doğutepe, E., Karakaş, S. (2017). Machine-based classification of ADHD and nonADHD participants using time/frequency features of event-related neuroelectric activity. Clinical Neurophysiology, 128 (12), 2400-2410. doi:10.1016/j.clinph.2017.09.105

Can, H., Doğutepe, E.,Torun Yazıhan, N., Korkman, H., Erdoğan Bakar, E. (2016). İşitsel Sözel Öğrenme Testi Yapı Geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(3), 195-203. doi:10.5080/u8020

Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E.,Özkan Ceylan, A., Tileylioglu, E., Karakaş H.M., Tali E.T. (2015). Functional MRI compliance in children with attention deficit hyperactivity disorder. Diagnostic and Interventional Radiology, 21(1), 85-92. doi:10.5152/dir.2014.14006

Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E., Ülsever, H., Özkan Ceylan, A., Taner Işık, Y. (2015). Relationship between diagnosis of ADHD in offspring and current and retrospective self-reports of parental ADHD. Journal of Child and Family Studies, 24(12), 3595-3609. doi:10.1007/s10826-015-0169-8 SSCI

Doğutepe Dinçer, E., Erdoğan Bakar, E., Işık Taner, Y., Soysal, A.S., Turgay, A., Karakas, S. (2012). Conners Derecelendrime Ölçeğinin Yönetici İşlevlerle İlişkisi. Türkiye Klinikleri J Med Sc., 32(4), 1011-1025. doi:10.5336/medsci.2011-26485 SCI

Karakaş, S., Arıkan, O., Çakmak, E.D., Bekçi, B., Doğutepe, E., Tüfekçi, İ. (2006). Early gamma response of sleep is sensory/perceptual in origin. International Journal of Psychophysiology, 62(1), 152-167. doi:10.1016/j.ijpsycho.2006.03.005 PsycINFO

Karakaş, S., Tüfekçi, İ., Bekçi, B. Çakmak, E.D., Doğutepe, E., Erzengin, Ö.U., Özkan, A., Arıkan, O. (2006). Early time-locked gamma response and gender specificity. International Journal of Psychophysiology, 225-239. doi:10.1016/j.ijpsycho.2005.05.009 PsycINFO

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

7.3.1. Sözel Bildiri

Öztoprak, H., Toycan, M., Alp, Y.K., Arıkan, O.,  Doğutepe, E.,  Karakaş, S. (2017). Machine-based learning system: Classification of ADHD and non-ADHD participants. 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU). Antalya, Turkey. doi: 10.1109/SIU.2017.7960704

Karakaş*, S., Doğutepe, E., & Erdoğan, B. (2016). Oscillatory dynamics of the oddball response in children with attention deficit hyperactivity disorder. International Journal of Psychophysiology, 108, (59-59). doi:10.1016/j.ijpsycho.2016.07.196 PsycINFO

Karakaş*, S., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A. (September 2012). What do the ERP components add to behavioral data? World Congress of Psychophysiology. International Journal of Psychophysiology, 85(3), 301.

Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Alp, Y.K., Arıkan, O. (September 2012). Time-frequency responses in ADHD to neurocognitive tasks analyzed by time-frequency Hermite-Gaussian atomizer technique. 16th World Congress of Psychophysiology. International Journal of Psychophysiology, 85(3), 291.

Karakaş*, S, Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Baran, Z. (September 2010). A global approach to deficits and disorders in attention deficit hyperactivity disorder and response types that represent them. 15th World Congress of Psychophysiology. International Journal of Psychophysiology, 77(3), 224.

Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, H.M.,  Karakaş, S. (September 2008). Mapping linguistic and executive functions. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 183.

Karakaş, S., Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Talı, E.T., Karakaş, H.M.  (September 2008). A hybrid technique of source localization using electroencephalography and structural magnetic resonance imaging: EEG/ERP-MRI. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 160.

7.3.1. Poster Bildiri

Karakaş, S., Doğutepe, E., Yılmaz, M. (2018). Time-frequency analysis of delta and theta oscillatory activity in attention deficit hyperactivity disorder. 19th World Congress of Psychophysiology. Lucca, Italy.

Karakas, S., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Baran, Z., Karakaş, H.M. (September 2009). Confounding effects of magnetic fields and gradient noise of MRI scanner on multimodal MR-Electroencephalography.Neuroradiology, 51 (Suppl. 1),  103.

Mangina, C.A., Karakas,  S., Baran, Z., Özkan Ceylan, A., Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, H.M., Beuzeron-Mangina, H. (September 2009). Investigation of the Mangina-Test with  FMRI in children afflicted with  ADHD-Combined type.Neuroradiology, 51 (Suppl. 1), 94.

Karakaş, S., Gurbuz, O., Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A. (September 2008). The effects of classical Turkish Music on the oscillatory responses of the brain. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 292.

Özkan Ceylan, A., Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, H.M., Karakaş, S. (September 2008). The experimental study of types of response inhibition specific to Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 14th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 69(3), 292-293.

Doğutepe, E., Karakaş, S. (2006). Path analysis of neuropsychological tests of attention: same or different functions? 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain, İstanbul.

Karakaş, S., Bekçi, B., Doğutepe, E. (2006). Stroop Test performance: perceptual conflict or response competition. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 371.

Karakaş, S., Doğutepe, E., Çakmak, E.D., Baran, Z., Özkan, A., Tüfekçi, İ., Arıkan, O. (2006). Time-frequency analysis of neuroelectric responses obtained under the standard paradigms of psychophysiology. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 370.

Karakaş, S., Doğutepe, E., Sosyal, A.Ş., Erdoğan-Bakar, E. (2006). Path analysis of Stroop Test performance: attention and/or interference? 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 347.

Karakaş, S., Doğutepe, E., Tüfekçi, D.İ., Bekçi, B., Çakmak, E.D., Arıkan, O. (2006). Gamma response in sleep and wakefulness. 13th World Congress of Psychophysiology. The Olympics of the Brain. International Journal of Psychophysiology, 61(3), 372.

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Doğutepe, E. (2019). Nöropsikolojik değerlendirme ve nöropsikolojik testler. Pivolka. 9 (30), 5-6. Google Scholar

Korkman, H., Doğutepe, E., Karakaş, S. (2016). İşitsel Sözel Öğrenme Testi performansına demografik değişkenlerin etkisi. Yeni Symposium, 54 (3), 2-9, doi:10.5455/NYS.20160711053323 PsycINFO

Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, S. (2008). Nöropsikolojik dikkat testleri arasındaki ilişkilerin modellenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 18 (1), 31-40.

Karakaş, S., Bekçi, B., Doğutepe, E., Erzengin, Ö.U. (2005). Stroop Testi performansının elektrofizyolojsi: Olay-ilişkili potansiyeller ve beyin haritaları. Klinik Psikiyatri Dergisi, 8(4), 155-171. PsycINFO

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.6.1. Sözel Bildiri

Erdoğan Bakar*, E., Doğutepe, E., Karakaş, S. (Eylül 2017). DEHB bir nörogelişimsel bozukluk mudur? (s. 21) Deneysel – Bilişsel Psikoloji Sempozyumu, İzmir.

Doğutepe*, E. (Eylül 2017). İşitsel-Sözel Öğrenme Testi puanlarının demografik değişkenlere göre değişimi. (s. 20) Deneysel – Bilişsel Psikoloji Sempozyumu, İzmir.

Doğutepe Dinçer*, E., Erdoğan Bakar*, E. (2014). Çalışma Grubu 12: Nöropsikolojik testler ve nöropsikolojik değerlendirme (s. 88-89). 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Samsun.

Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E., Erdoğan Bakar, E., Can, H. (2014). Panel: Klinik ölçeklerin yararlılıklarının görgül değerlendirmesi (s. 21-25). 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa.

Özkan Ceylan, A., Doğutepe Dinçer, E., Baran, Z., Karakaş, S. (Nisan 2012). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuğun zihinsel özelliklerini beyin faaliyeti temelinde anlamak:  Ek tani kriterlerine doğru. (Panel: Nörobilişsel paradigma ve bir klinik tanıya uygulaması). 17. Ulusal Psikoloji Kongresi (s. 70), İstanbul.

Özkan Ceylan, A., Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, S., Karakaş, H.M. (Nisan 2010). Beyin haritalama yöntemleri için  AR-GE ve klinik uygulamalar. Türk Nöroloji Dergisi, 16(1), 92-93.

Karakaş, S., Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Karakaş, H.M., Tali, E.T. (Kasım 2009). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda yüksek bilişsel işlemlemenin fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ile haritalanması. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya (E553).

Karakaş, S., Özkan Ceylan, A., Doğutepe Dinçer, E., Baran, Z. (Ekim 2009). Panel: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuğun zihinsel özelliklerini beyin faaliyeti temelinde anlamak. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (s. 5), Marmaris (Muğla).

Özkan Ceylan, A., Doğutepe Dinçer, E., Baran, Z. (Aralık 2009). Nöropsikolojik görevler altında DEHB olgularının ayırıcı davranış özellikleri. 14. Ergen Günleri, Ankara.

Baran*, Z., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Talı, E.T., Karakaş, H.M., Karakaş, S. (Şubat 2008). Aktif seyrek uyarıcı paradigmasında elde edilen bileşenlerin kaynak lokalizasyonu: Standart elektrofizyoloji laboratuvarında ve manyetik rezonans görüntüleme ortamında elde edilen elektrofizyolojik faaliyetin karşılaştırılması. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 30), İzmir.

Doğutepe Dinçer*, E., Baran, Z., Özkan Ceylan, A., Talı, E.T., Karakaş, H.M., Karakaş, S. (Şubat 2008). Tek uyarıcı paradigmasında elde edilen bileşenlerin “hibrid EEG/OİP-MRG” tekniği ile belirlenmesi. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 32), İzmir.

Karakaş, H.M., Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Tali, E.T., Karakaş, S.  (Ekim 2008). Beyin elektriksel aktivitesinin manyetik manyetik rezonans görüntüleme sırasında kaydı: Multimodal MRG-EEG. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi.  Türk Radyoloji Bülteni, 14(1), E87 (SB-44).

Karakaş, S. Karakaş, H.M., Baran, Z., Özkan-Ceylan, A., Doğutepe Dinçer, E., Talı, E.T. (Ekim 2008). Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme için geliştirilen TURCONS 4 Bataryası ile temel kognitif süreçlerin haritalanması. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi. Türk Radyoloji Bülteni, 14(1), E87 (SB-45).  

Karakaş*, S., Gürbüz, Ö, Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Karakaş, H. M. (Ekim 2008). Klasik Türk Müziği’nin FMRG’deki aktivasyon alanlarına ve olay-ilişkili potansiyellerin spektral haritalarına etkisi. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi. Türk Radyoloji Bülteni, 14(1), E88 (SB-47).

Karakaş*, S., Gürbüz, Ö., Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A. (Şubat 2008). Türk Sanat Müziğinde makam ve usul değişikliklerinin beynin elektriksel faaliyetine etkileri. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 27), İzmir.

Özkan Ceylan*, A., Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Talı, E.T., Karakaş, H.M., Karakaş, S. (Şubat 2008). Beyin elektriksel faaliyetindeki bileşenler ve bunların kaynaklarının yüksek zamansal ve mekansal rezolusyonla belirlenmesini sağlayan bir “hibrid” teknik. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 31), İzmir.

7.6.1. Poster Bildiri

Asiler, A., Bayır, F.N., Ege, A.Ş., Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, H.M. (2014). Geribildirim bozucu etkiyi etkiler mi? (s. 115). 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Samsun.

Ilgar, P., Doğan, F., Güneri, B., Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, H.M. (2014). Çizgi Yönünü Belirleme Testi ile ölçülen görsel-mekansal algılamanın cinsiyet açısından incelenmesi. (s. 168). 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Samsun.

Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, H.M., Karakaş, S., Serdaroğlu, A. (Kasım 2009). Sol temporal lobektomiye bağlı otonomik “hiperarousal”ın preoperatif epilepsi olgularındaki kortikal korelatları.30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya (E566).

Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Talı, E.T., Karakaş, H.M., Karakaş, S.  (Ekim 2008). Aktif seyrek uyarıcı paradigması ile elde edilen EEG bileşenlerinin yapısal manyetik rezonans görüntülerindeki kaynak lokalizasyonu. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi. Türk Radyoloji Bülteni, 14(1), E413 (P-586).  

Doğutepe Dinçer, E., Baran, Z., Özkan Ceylan, A., Talı, E.T., Karakaş, H.M., Karakaş, S.  (Ekim 2008). Tek uyarıcı paradigması ile elde edilen EEG bileşenlerinin yapısal manyetik rezonans görüntülerindeki kaynak lokalizasyonu. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi. Türk Radyoloji Bülteni, 14(1), E415 (P-590).  

Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, H.M., Karakaş, S.  (Ekim 2008). TURCONS-4 Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme Bataryası için Stroop Testi görevinin geliştirilmesi. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi. Türk Radyoloji Bülteni, 14(1), E412 (P-584).   

Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, H.M., Karakaş, S. (Şubat 2008). TURCONS-4 Bataryası için ek görev geliştirme çalışması: Stroop Testinin fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme formu. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 106), İzmir.

Özkan Ceylan, A., Baran, Z. Doğutepe Dinçer,  E., Talı, E.T., Karakaş, H.M, Karakaş, S.  (Ekim 2008). Pasif seyrek uyarıcı paradigması ile elde edilen EEG bileşenlerinin yapısal manyetik rezonans görüntülerindeki kaynak lokalizasyonu. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi. Türk Radyoloji Bülteni, 14(1), E414 (P-587).  

Özkan Ceylan, A., Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, H.M., Karakaş, S. (Şubat 2008). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda tepki ketlemenin deneysel görevlerde karşılaştırılması. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım (s. 68), İzmir.

Doğutepe, E., Karakaş, S. (2007). Path analysis of neuropsychological tests of attention: same or different functions? Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği I. Çalıştayı: Darboğazlar ve Çözüm Arayışları, İzmir.

Karakaş, S., Bekçi, B., Doğutepe, E. (2007). Stroop Test performance: perceptual conflict or response competition. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği I. Çalıştayı: Darboğazlar ve Çözüm Arayışları, İzmir.

Karakaş, S., Doğutepe, E., Çakmak, E.D., Baran, Z., Özkan, A., Tüfekçi, İ., Arıkan, O. (2007). Time-frequency analysis of neuroelectric responses obtained under the standard paradigms of psychophysiology. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği I. Çalıştayı: Darboğazlar ve Çözüm Arayışları (s. 31), İzmir.

Karakaş, S., Doğutepe, E., Sosyal, A.Ş., Erdoğan-Bakar, E. (2007). Path analysis of Stroop Test performance: attention and/or interference? Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği I. Çalıştayı: Darboğazlar ve Çözüm Arayışları, İzmir.

Karakaş, S., Doğutepe, E., Tüfekçi, İ., Bekçi, B., Çakmak, E.D., Arıkan, O. (2007). Gamma response in sleep and wakefullness. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği I. Çalıştayı: Darboğazlar ve Çözüm Arayışları, İzmir.

Karakaş, H.M., Karakaş, S., Doğutepe, E., Fırat, A.K. (Ekim, 2005). Görsel İşitsel Sayı Dizileri (GİSD-B) görevinin fMRG ile haritalanması. 26. Türk Radyoloji Kongresi (s. E161), Antalya.

Kafadar, H., Aldemir, D., Ataş, T., Doğutepe, E., Fazlı, Y., Özerinç, İ. (2002). Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formunun geçerlik çalışması: Dikkat mi, öğrenme ve kısa süreli bellek mi? 12. Ulusal Psikoloji Kongresi (s. 208), Ankara.

7.7.  Diğer yayınlar

Doğutepe, E. (2019). Madde bağımlılığı ve öğrenme süreçleri. Doz, 23, 92-93.

7.7.1. Ulusal Kitaplar

7.7.1.1. Yazarlık

Karakaş, S., Erden, G., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe, E. (2017). Özgül Öğrenme Bozukluğu Genişletilmiş Nöropsikometri Bataryası. Konya: Eğitim Yayınevi.

Telif Hakkı (Kayıt-Tescil No: 2018/394, Kayıt-Tescil Tarihi: 7.5.2018)

Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E. (2013). BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Yetişkin (Cilt I-II). Konya: Eğitim Yayınevi.

7.7.1.2. Editörlük

Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (2011). BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I-II). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

7.7.2. Ulusal Kitap Bölümleri

Erdoğan-Bakar, E., Soysal, Ş., Kılıç, K.M., Karateke, B., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A.,  Karakaş, S. (2011). Norm değerlerini belirlemeye yönelik araştırmalar. (Bölüm 7). Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (Ed.) BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

Karakaş, S. Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Baran, Z. (2008). Ülkemize standardizasyonu yapılmış nöropsikolojik testlerin ölçtüğü bilişsel süreçler: BİLNOT Bataryası testlerinde güncelleme (Bölüm 42). S. Karakaş (Ed.),  Kognitif Nörobilimler. Ankara: MN Medikal & Nobel.

Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (2011). Giriş. (Bölüm 1). Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (Ed.) BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (2011). Nöropsikoloji bilim alanı ve kurumsallaşması. (Bölüm 11). Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (Ed.) BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Baran, Z. (2011). Geçerlik araştırmaları. (Bölüm 5). Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (Ed.) BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Baran, Z. (2011). Güvenirlik ve geçerlik araştırmaları. (Bölüm 8). Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (Ed.) BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

Soysal, Ş., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A.,  Karakaş, S. (2011). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda nöropsikolojik değerlendirme. (Bölüm 9). Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (Ed.) BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

8.    Projeler

İşeri, Ö.D. (MBG yürütücüsü), Kökdemir, D. (PSK yürütücüsü), Yeniçeri, Z. (uzman), Doğutepe, E. (uzman), Erdemli, Ö. (uzman) (2019). TÜBİTAK-Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı (4004): “Marie Curie Psikoloji ve Moleküler Biyoloji Bilim Okulu” 218B007, Şubat 2019 – Devam etmekte.

Karakaş, S., Doğutepe, E., Çulha, M., Dural Şenoğuz, U. (Yürütücü Kuruluş) (2017). GCAT -Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirilmesi.

Proje No: TÜBİTAK-KAMAG 115G058

Süresi: 3 yıl

Karakaş, S., Gücüyener, K., Talı, T., Topçu, M.., Arıkan, O., Karakaş, M., Ataş, A., Bekçi, B., Baran. Z., Çakmak, E.D., Doğutepe, E., Erdoğan-Bakar, E., Özkan, A., Soysal, Ş., Türkyılmaz, M.D., Kahraman, B., Tüfekçi, İ., (2006). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (ADHD) ve alttürlerinde tanı: Bir sosyal soruna multidisipliner ve multiteknolojik çözüm.

Proje No: DPT-HÜAF 2006K120-640-06-08

Süresi: 3 yıl

(Projenin kesin raporu verilmiştir.)

9.    İdari Görevler

2018-    : Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı

2016-2017: Doğuş Üniversitesi Psikoloji (İngilizce ve Türkçe) Bölüm Başkan Yardımcılığı

2013-2016: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji (İngilizce ve Türkçe) Bölüm Başkan Yardımcılığı

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Yurt-içi: Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi), Türk Psikologlar Derneği

Yurt-dışı: International Organization of Psychophysiology  (IOP)

11.  Ödüller

Karakas, S., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Baran, Z., Karakaş, H.M. (September 2009). Confounding effects of magnetic fields and gradient noise of MRI scanner on multimodal MR-Electroencephalography.

“34th Annual Meeting of the European Society of Neuroradiology’de  (Athens, Greece) Cum Lauda in Diagnostic Neuroradiology Ödülü”

Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Talı, E.T., Karakaş, H.M., Karakaş, S. (Şubat 2008). Aktif seyrek uyarıcı paradigmasında elde edilen bileşenlerin kaynak lokalizasyonu: Standart elektrofizyoloji laboratuvarında ve manyetik rezonans görüntüleme ortamında elde edilen elektrofizyolojik faaliyetin karşılaştırılması. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım.

“En iyi Multidisipliner Yaklaşım Ödülü”

Karakaş, S., Doğutepe, E., Çakmak, E.D., Baran, Z.,  Özkan Ceylan, A., Tüfekçi, İ., Arıkan. O. (2007). Time-frequency analysis of neuroelectric responses obtained under the standards paradigms of psychophysiology. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği I. Çalıştayı: Darboğazlar ve Çözüm Arayışları.

“Multidisipliner Çalışma Ödülü”

13. Diğer Bilimsel Konuşmalar

Doğutepe, E. (30 Mayıs 2019). Nöropsikolojik Testler. Biri Psikolojik Testler mi Dedi? Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara.

Doğutepe, E. (4 Mayıs 2019). Beden/Zihin Faaliyetlerinin Ölçümü.  III. Psikoloji Günü “Beden”, TPÖÇG Ankara Yerel Yapılanma. Başkent Üniversitesi, Ankara.

Doğutepe, E. (9-10 Mart 2019). Unutmadım Aklımda… Galiba. 5. Farmasötik Gelişim Günleri, Hacettepe Üniversitesi Farmasötik Gelişim Topluluğu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Doğutepe, E. (1-2-3 Şubat 2019). Bilişsel ve Nöropsikolojik Gerçekler. Kış Okulu IX, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara.

Doğutepe, E. (05 Aralık 2018). Üniversite Ne Değildir? Başkent Psikoloji Hazırlık Seminerleri, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara.

Doğutepe, E. (12 Ekim 2018). Eyvah Sınav. Başkent Psikoloji ile 42’, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara.

Doğutepe, E. (16-17 Mart 2017). Nöropsikolojik Testler. Çalıştaylarla Psikoloji Günleri-II. Doğuş Üniversitesi, İstanbul.

14. Tez Jüri Üyelikleri

Hatice Kübra Aydın (2017). Satrancın çocukların planlama ve görsel-mekansal becerilerine etkileri. Dan.: Prof. Dr. Tevfik Alıcı. Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi.

Zehra Ülger (2019). Şiddet mağduru kadınların bilişsel süreçlerinin nöropsikolojik testlerle değerlendirilmesi: Şiddetin bellek ve dikkate etkisi. Dan.: Doç. Dr. Emel Erdoğan Bakar. Yüksek Lisans, Ufuk Üniversitesi.

E. Bilge Yar (2019). Farklı dikkat türlerinin yaşa ve cinsiyete göre değişiminin incelenmesi. Dan.: Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar. Yüksek Lisans, Ufuk Üniversitesi.

Mihriban Tanrıkulu (2019). Ergenlerde internet kullanımı ve bağımlılığıyla ilişkili faktörler: Bağlanma, öz-denetim ve algılanan sosyal destek Dan.: Dr. Öğr. Üyesi Meltem Anafarta Şendağ. Yüksek Lisans, Ufuk Üniversitesi.

15. Verilen Dersler

15.1. Yüksek lisans ve doktora

Başkent Üniversitesi:

2018-19 Bahar PSK516 İleri İstatistik Uygulamaları

Doğuş Üniversitesi:

2016-17 Güz PSY513 Nöropsikolojik Testler: Uygulama ve Değerlendirme

2017-18 Bahar PSY513 Nöropsikolojik Testler: Uygulama ve Değerlendirme

15.2. Lisans

Başkent Üniversitesi:

2018-19 Güz PSK225 Experimental Psychology I: Learning And Memory

2018-19 Güz PSK315 Testing And Measurement

2018-19 Bahar PSK226 Experimental Psychology II: Sensation And Perception

2018-19 Bahar PSK324 Cognitive Processes II: Mind And Behavior

2018-19 Yaz PSK212 Statistics II: Exploratory Statistics

Doğuş Üniversitesi:

2015-16 Yaz PSY232 Cognitive Psychology

2015-16 Yaz PSY301 Trends in Psychology

2016-17 Güz PSY107 Research Methods and Statistics

2016-17 Güz PSY405 Research Practicum

2016-17 Bahar PSY232 Cognitive Psychology

2016-17 Bahar PSY404 Neuropsychology

2016-17 Bahar PSY492 Graduation Project

2017-18 Güz PSİ103 Psikolojiye Giriş I

2017-18 Güz PSİ107 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik I

2017-18 Güz PSY107 Research Methods and Statistics

2017-18 Güz PSY405 Research Practicum

2017-18 Bahar PSY232 Cognitive Psychology

2017-18 Bahar PSY404 Neuropsychology

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi:

2012-13 Güz PSY305 Experimental Psychology

2012-13 Bahar PSY310 Psychometrics

2012-13 Bahar PSY206 Research Methods II

2013-14 Güz PSY205 Research Methods I

2013-14 Güz PSY305 Experimental Psychology

2013-14 Bahar PSY402 Independent Study

2014-15 Güz PSİ101 Genel Psikoloji I

2014-15 Güz PSY305 Experimental Psychology

2014-15 Bahar PSİ102 Genel Psikoloji II

2014-15 Bahar PSY402 Independent Study

2015-16 Güz PSY205 Research Methods I

2015-16 Güz PSY305 Experimental Psychology

2015-16 Bahar PSY206 Research Methods II

2015-16 Bahar PSY402 Independent Study

Hacettepe Üniversitesi:

2008-2009 Güz PSİ453 Nöropsikolojik Testler (Psikoloji Bölümü)

2008-2009 Bahar PSİ108 Temel Psikoloji (Beslenme ve Diyetetik Bölümü)

2009-2010 Güz PSİ101 Temel Psikoloji (Sosyoloji Bölümü)

2009-2010 Bahar PSİ202 Temel Psikoloji (Hemşirelik Bölümü)

16. Eğitimler

16.1. Verilen

Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A. (27 Haziran 2009). Nöropsikolojik Test Eğitimi (Workshop). III. Lisansüstü Psikoloji Öğrencileri Kongresi. İstanbul Koç Üniversitesi.

Doğutepe Dinçer, E., Yazıhan, N. (23-24 Mayıs 2009). Nöropsikolojik Test Eğitimi: Stroop Testi TBAG Formu, İşaretleme Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi. İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

Özkan Ceylan, A., Doğutepe Dinçer, E. (4-5 Nisan 2009). Nöropsikolojik Test Eğitimi: Stroop Testi TBAG Formu, İşaretleme Testi, Sayı Dizisi Öğrenme Testi. Kıbrıs, Doğu Akdeniz Üniversitesi.

Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Karakaş, S., (28 Haziran 2008). Nöropsikolojik Test Eğitimi: Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu. Ankara.

Özkan Ceylan, A., Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, S., (Şubat 2008). Nöropsikolojik Test Uygulama ve Puanlama Eğitimi: Stroop Testi TBAG Formu, Sayı Dizisi Öğrenme Testi. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım, İzmir.

Doğutepe Dinçer, E., Turgut, S., Karakaş, S., (9-10 Şubat 2008). Nöropsikolojik Test Eğitimi: Stroop Testi TBAG Formu, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi ve İşaretleme Testi:  Tanıtım, Uygulama, Puanlama, Yorumlama ve Raporlama. Ankara.

Özkan Ceylan, A., Soysal, Ş., Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, S., (Ekim 2007). Nöropsikolojik Test Uygulama ve Puanlama Eğitimi: Stroop Testi TBAG Formu, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi ve İşaretleme Testi. 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi “Kanıta Dayalı Psikiyatri” ve Şizofreni Sempozyumu “Gen-Çevre Etkileşimi”. İstanbul.

Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Soysal, Ş. Özkan Ceylan, A., Doğutepe, E., Keighobadi, M., Turgut, S. (9-10 Haziran 2007). Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği (PND). Nöropsikolojik Test Eğitimi: Stroop Testi TBAG Formu, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, Çizgi Yönünü Belirleme Testi ve İşaretleme Testi: Tanıtım, Uygulama, Puanlama, Yorumlama ve Raporlama. Ankara.

16.2. Alınan

M.Ö. Dolgun. “AMOS’a Giriş Eğitimi”. 29-30 Mart 2007. SPSS Türkiye, Ankara.

M.Ö. Dolgun. “Veri Madenciliği ve Clementine Temel Eğitimi”. 16-17-18-19 Temmuz 2007. SPSS Türkiye, Ankara.

C. Ponton. “Pisa Scan & Curry School: Covering – Scan, Curry & Source”. 31 Mart-4 Nisan 2008. Pisa, İtalya.